• con chữ thứ mười bảy của bảng chữ cái chữ quốc ngữ.

  Danh từ

  (Phương ngữ) cô
  ông chú bà o
  "Cách sông nên phải luỵ đò, Tối trời nên phải luỵ o bán dầu." (Cdao)

  Động từ

  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) tán tỉnh (phụ nữ)
  o mèo
  o gái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X