• có dáng vẻ của người có quyền lực khiến cho người ta phải nể sợ
  oai trời
  diện quân phục trông rất oai
  nói vài câu cho oai
  Đồng nghĩa: uy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X