• Động từ

  dùng hoả lực mạnh như ném bom, bắn pháo lớn để đánh phá
  trận oanh tạc
  bệnh viện bị máy bay oanh tạc
  Đồng nghĩa: oanh kích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X