• Danh từ

    quá trình hiển thị hoặc in ra các kết quả của các thao tác xử lí thông tin; phân biệt với input.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X