• Tính từ

  hoặc d (Từ cũ) thuộc cõi đời trên mặt đất, phân biệt với thuộc cõi tiên
  người phàm
  cõi phàm
  tiên giáng phàm
  (Ít dùng) (ăn, nói) thô tục, không thanh lịch
  nói phàm
  ăn phàm

  Trợ từ

  từ biểu thị ý nhấn mạnh về tính khái quát của một nhận định đúng ở đời cho tất cả mọi trường hợp sắp nêu ra
  phàm là con người, ai chẳng có ham muốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X