• Danh từ

  tập hợp người đứng về một phía nào đó, trong quan hệ đối lập với những người phía khác
  chia bè chia phái
  phái đối lập
  phái yếu
  Đồng nghĩa: bè, cánh, phe

  Động từ

  cử đi làm việc gì với những yêu cầu nhất định, trong một thời gian nhất định
  phái đi công tác
  phái người đi điều tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X