• Danh từ

  (Từ cũ) thông phán (gọi tắt)
  ông phán
  mợ phán

  Động từ

  (Trang trọng) (vua chúa, thần thánh) truyền bảo, ra lệnh
  đức vua phán hỏi
  nói như thánh phán
  (Khẩu ngữ) nhận xét, phát biểu với giọng kẻ cả, trịch thượng
  làm thì không làm, cứ ngồi đấy mà phán!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X