• Động từ

  dựa vào những điều đã biết để suy luận và rút ra nhận định về điều chưa biết, chưa xảy ra
  phán đoán đúng ý đồ của đối phương
  phán đoán tình hình
  Đồng nghĩa: suy đoán

  Danh từ

  hình thức tư duy trong đó các khái niệm kết hợp với nhau, khái niệm này (vị ngữ) vạch rõ nội dung, thuộc tính của khái niệm kia (chủ ngữ)
  phán đoán khẳng định
  phán đoán phủ định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X