• Động từ

  (Ít dùng) như khởi động
  máy đã phát động
  tuyên truyền, làm cho hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của một việc làm để rồi cùng nhau bắt đầu tham gia một cách tự giác, hăng hái
  phát động quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm
  phát động phong trào thi đua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X