• Tính từ

  thuộc về chủ nghĩa phát xít, có tính chất của chủ nghĩa phát xít
  chế độ phát xít
  chính sách độc tài phát xít

  Danh từ

  kẻ theo chủ nghĩa phát xít
  diệt phát xít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X