• Động từ

  so sánh hơn thiệt, cho rằng người nào đó được phần hơn mình và tỏ ý không bằng lòng
  phân bì hơn thiệt
  Đồng nghĩa: so bì, suy bì, tị nạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X