• Động từ

  nói, trình bày cho rõ để cho người ta đừng có nghĩ sai, nghĩ xấu cho mình
  phân bua về sự đường đột của mình
  còn lạ gì nhau nữa mà phải phân bua
  Đồng nghĩa: giãi bày, phân trần, phân vua, thanh minh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X