• Động từ

  giải thích, phân tích để cho thấy rõ phải trái, đúng sai
  lựa lời phân giải
  phân giải sự xích mích giữa hai bên
  (quá trình một chất) biến đổi, phân ra thành những chất khác, đơn giản hơn
  chất hữu cơ phân giải thành chất vô cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X