• Động từ

  chia thành nhiều bộ phận có những đặc điểm khác hẳn nhau
  phân hoá giai cấp
  sự phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ rệt
  biến đổi dần thành chất khác ở những điều kiện nhất định
  đá basalt bị phân hoá thành đất đỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X