• Danh từ

    lượng nhiều ít nhất định
    phân lượng nước trong cơ thể người thường chiếm đến 90%

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X