• Động từ

  chia rẽ thành những phần tách biệt và đối lập nhau, không còn là một tổ chức thống nhất nữa
  thần kinh phân liệt
  tránh sự phân liệt trong nội bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X