• Động từ

  phân chia cho nhiều cá nhân, nhiều đơn vị, thường theo những nguyên tắc, quy định chung nào đó
  phân phối tiền cứu trợ cho các nạn nhân
  lượng mưa phân phối không đều giữa các vùng
  phân chia sản phẩm xã hội thành những phần khác nhau, theo những mục đích khác nhau (một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội)
  phân phối thu nhập quốc dân cho tích luỹ và tiêu dùng
  hay t (tính chất của phép nhân) cho phép có thể nhân một số lần lượt với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại
  phép nhân có tính phân phối đối với phép cộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X