• Động từ

  phân chia, thật sự hay bằng tưởng tượng, một đối tượng nhận thức ra thành các yếu tố
  phân tích tình hình
  phân tích nguyên nhân và kết quả
  phân tích một mẫu nước
  Đồng nghĩa: phân tách
  Trái nghĩa: tổng hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X