• Danh từ

  quy tắc, lề lối phải tuân theo (nói khái quát)
  làm trái phép tắc
  giữ đúng phép tắc, lễ nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X