• Động từ

  (người, cấp có thẩm quyền) xem xét và đồng ý thông qua những văn bản, dự thảo, v.v. do cấp dưới trình lên
  dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt
  Đồng nghĩa: chuẩn y, duyệt y, phê chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X