• Danh từ

    dấu hiệu quy định để chỉ tổ chức, đơn vị, v.v.
    phù hiệu của quân chủng hải quân có hình chiếc mỏ neo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X