• Danh từ

  đơn vị đo thời gian, bằng 60 giây
  tàu đến chậm năm phút
  thời gian làm bài là 180 phút
  khoảng thời gian hết sức ngắn, được coi là ngắn nhất
  chỉ một phút là xong
  chờ đến phút chót
  đơn vị đo góc phẳng, góc quay, bằng một phần sáu mươi độ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X