• Tính từ

  ở trạng thái mở rộng, tung bay trước gió
  cờ bay phơi phới
  Đồng nghĩa: phấp phới, phất phới, phơ phới
  từ gợi tả vẻ vui tươi đầy sức sống của cái gì đang phát triển, đang dâng lên mạnh mẽ
  tuổi xuân phơi phới
  tâm hồn vui phơi phới
  Đồng nghĩa: phơ phới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X