• Danh từ

  cái dùng để làm một việc gì, để đạt một mục đích nào đó
  phương tiện giao thông
  các phương tiện thông tin đại chúng
  Đồng nghĩa: công cụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X