• Động từ

  ở trong điều kiện bắt buộc, không thể không làm, không thể khác
  ốm thì phải uống thuốc
  phải làm cho xong
  "Cách sông nên phải luỵ đò, Tối trời nên phải luỵ o bán dầu." (Cdao)
  chịu tác động không hay, không có lợi
  phải vạ lây
  phải gió độc
  làm gì mà như đỉa phải vôi thế!
  (do một hoạt động nào đó mà) gặp, chịu tác động của cái không hay
  đạp phải mìn
  mua phải hàng giả
  chết đuối với phải bọt (tng)
  gặp lúc hoặc hoàn cảnh nào đó
  phải hôm mưa gió, không đi đâu được
  phải lúc khác thì mày chết với tao!

  Tính từ

  ở cùng một phía với tay thường dùng để cầm bút, cầm dụng cụ lao động; đối lập với trái
  rẽ sang phải
  không được vượt bên phải
  thuận tay phải
  (mặt) được coi là chính, thường được bày ra ngoài (thường nói về hàng dệt); đối lập với trái
  mặt phải của tấm vải

  Tính từ

  đúng với, phù hợp với
  thương không phải lối
  bán phải giá, không đắt không rẻ
  đúng, phù hợp với đạo lí, với những điều nên làm
  lẽ phải
  nói chí phải
  nói phải củ cải cũng nghe (tng)
  đúng, hợp với sự thật
  nói như vậy là không phải
  "Thực vàng chẳng phải thau đâu, Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng." (Cdao)

  Kết từ

  (Khẩu ngữ) từ dùng để nêu lên một giả thiết, xem với giả thiết ấy thì cái gì xảy ra (nhằm so sánh đánh giá về điều trái lại đã xảy ra trong thực tế)
  phải nó chịu nghe mình thì đâu đến nỗi
  Đồng nghĩa: giả dụ, giá như, nếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X