• Danh từ

  số lượng không xác định, nhưng là một số lớn trong tổng số
  dành phần lớn thời gian cho gia đình
  phần lớn học sinh đều đạt hạnh kiểm tốt
  Đồng nghĩa: đa số, phần nhiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X