• Tính từ

  có tính chất chung, có thể áp dụng cho cả một tập hợp các sự vật, hiện tượng
  quy luật phổ biến của tự nhiên
  nguyên lí phổ biến
  Đồng nghĩa: phổ quát
  thường thấy, thường gặp ở nhiều nơi, nhiều người
  một hiện tượng phổ biến
  Trái nghĩa: cá biệt

  Động từ

  làm cho đông đảo người biết bằng cách truyền đạt trực tiếp hay thông qua hình thức nào đó
  sách phổ biến kiến thức
  phổ biến kinh nghiệm
  Đồng nghĩa: phổ thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X