• Tính từ

  có tính chất thông thường, hợp với số đông, không có gì đặc biệt, không thuộc những vấn đề có tính chuyên sâu
  kiến thức phổ thông
  chương trình phổ thông
  công cụ lao động phổ thông

  Động từ

  (Từ cũ) như phổ biến
  "(...) mấy tờ cáo thị nếu làm bằng chữ quốc ngữ thì ít người đọc được. Phải dịch chữ nho một bên để phổ thông khắp dân gian." (HBChánh; 4)

  Danh từ

  bậc học gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (từ lớp một đến hết lớp mười hai)
  học sinh phổ thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X