• Danh từ

  vật thả nổi trên mặt nước để làm mục tiêu hoặc để đỡ cho vật khác cùng nổi
  phao bơi
  phao cứu hộ
  (Khẩu ngữ) tài liệu sử dụng trái phép khi làm bài thi, coi như vật cứu giúp
  chép phao
  cấm mang phao vào phòng thi

  Danh từ

  bầu đựng dầu trong đèn dầu hoả
  dầu rót đầy phao

  Động từ

  nói một cách không chính thức để làm lan truyền ra, thường là với dụng ý xấu
  phao tin nhảm
  Đồng nghĩa: đồn, đồn đại, phao đồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X