• Động từ

  dịch một văn bản hay một lời phát biểu từ một ngôn ngữ hoặc một hệ thống kí hiệu này sang một ngôn ngữ hoặc một hệ thống kí hiệu khác
  làm công tác phiên dịch
  Đồng nghĩa: thông dịch

  Danh từ

  người làm công việc phiên dịch
  đào tạo phiên dịch
  làm phiên dịch
  Đồng nghĩa: thông dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X