• Danh từ

    hình thức chú âm để đọc chữ Hán, gồm hai bộ phận: bộ phận ghi cách đọc âm đầu và bộ phận ghi cách đọc phần vần (ví dụ, chữ đông được phiên thiết thành: đô ( lấy phụ âm đầu đ) + tông ( lấy phần vần ông) = đông ()).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X