• Động từ

  (Ít dùng) bàn luận chung chung, không thiết thực
  cuộc phiếm luận
  Đồng nghĩa: phiếm đàm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X