• Động từ

    nổi dậy, tiến hành bạo động vũ trang làm rối loạn trật tự xã hội
    dẹp tan quân phiến loạn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X