• Danh từ

    tên gọi chung những chất chủ yếu ở trạng thái khí hoặc lỏng (trừ một vài chất rắn như: carbon, lưu huỳnh, ...) không có ánh kim, không dẫn điện (trừ carbon), dẫn nhiệt kém.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X