• Danh từ

  bao bằng giấy gấp lại chuyên dùng để đựng thư, thiếp, v.v.
  bỏ lá thư vào phong bì
  Đồng nghĩa: bao thơ, bì thư
  (Khẩu ngữ) tiền biếu tặng hoặc trả thù lao, đưa một cách lịch sự (thường cho vào phong bì)
  nhận phong bì ăn trưa
  đưa phong bì cho cô dâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X