• Danh từ

  (Từ cũ) phong tục, tập quán và nếp sống của một xã hội (nói tổng quát)
  phong hoá suy đồi

  Động từ

  (hiện tượng) huỷ hoại các loại đá do tác dụng của khí quyển, nước và sinh vật
  đá vôi bị phong hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X