• Danh từ

    những điều kiện về khí hậu của một vùng đối với đời sống của con người (nói tổng quát)
    không quen phong thổ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X