• Danh từ

    (Từ cũ) phu, người làm lao dịch (nói khái quát)
    phu phen thợ thuyền

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X