• (đọc là quy; đánh vần là quờ) con chữ thứ hai mươi mốt của bảng chữ cái chữ quốc ngữ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X