• Động từ

  chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác, trong quá trình vận động và phát triển
  giai đoạn quá độ
  thời kì quá độ

  Phụ từ

  quá mức độ bình thường
  ăn chơi quá độ
  làm việc quá độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X