• Động từ

  hiểu thấu đáo và thể hiện đầy đủ trong hoạt động, hành động
  quán triệt đường lối
  quán triệt tinh thần
  quán triệt nghị quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X