• Danh từ

  quân đội (nói tắt)
  rút quân về nước
  tình đoàn kết quân dân
  quân sự (nói tắt)
  bàn việc quân
  (Khẩu ngữ) người trực tiếp chịu sự chỉ huy (của người khác)
  bắt được cả quân lẫn tướng
  đem quân đi dẹp giặc
  (Khẩu ngữ) hạng người đáng khinh (thường dùng để mắng nhiếc, nguyền rủa)
  quân giết người
  quân lừa đảo
  quân bán nước
  Đồng nghĩa: bọn, đồ, lũ
  con bài, con cờ
  quân xe
  ăn quân pháo
  đi quân tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X