• Danh từ

  (Từ cũ, Ít dùng) người ở bậc cao sang và được kính trọng
  có cốt cách của một bậc quý nhân
  người luôn che chở, giúp đỡ cho khi gặp khó khăn, hoạn nạn, như đã định trong số mệnh, theo mê tín
  số có có quý nhân phù trợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X