• Động từ

  đưa qua đưa lại trong khoảng không, hướng không xác định
  quơ chân tìm dép
  quơ đuốc cho lửa bốc cao
  (Khẩu ngữ) tóm lấy một cách vội vàng, chỉ cốt cho nhanh
  quơ nắm lá về xông
  quơ vội cái áo mặc vào
  Đồng nghĩa: quờ, vơ, vớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X