• Danh từ

    vật có khối lượng nhất định, dùng để xác định khối lượng của những vật khác bằng cái cân.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X