• Tính từ

  đông đảo, rộng khắp
  đáp ứng nhu cầu của quảng đại quần chúng
  (Từ cũ) rộng rãi, độ lượng
  một con người quảng đại
  có lòng quảng đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X