• Động từ

    (Ít dùng) đọ sức nhau, thường là kéo dài và giữa nhiều người, để giành phần thắng
    bọn cướp quần thảo nhau

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X