• Tính từ

  ở vào tình trạng khốn đốn ngặt nghèo đến mức không biết làm thế nào, không có cách nào để tháo gỡ
  cảnh nhà quẫn bách
  lâm vào cảnh quẫn bách
  Đồng nghĩa: cùng quẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X