• Tính từ

  quắt (nói khái quát)
  sau trận ốm, người quắt queo lại
  gầy quắt queo
  Đồng nghĩa: queo quắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X