• Danh từ

  điểm xuất phát quy định hướng suy nghĩ, cách xem xét, đánh giá về một sự vật, sự việc nào đó
  quan điểm giai cấp
  có quan điểm sống đúng đắn
  cách nhìn, cách suy nghĩ
  trình bày rõ quan điểm của mình
  bất đồng quan điểm
  Đồng nghĩa: ý kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X